Lista osób upoważnionych do prowadzenia strony wydziałowej

Wydział

Imię i nazwisko

WBIA

Michał Turbo, Robert Balcewicz, Michał Dziendzik

WBIHZ

Daniel Zaborski

WE

Krzysztof Kujawski

WEK

Maciej Nosal, Wojciech Głuchowski

WI

brak zgłoszonej osoby

WIMIM

Karol Chatkowski

WKSIR

Maria Sus

WNOZIR

Patryk Tarnowski

WTMIT

Kazimierz Majka

WTIICH

Remigiusz Czernik

Aleksander Orecki