Lista osób upoważnionych do zamieszczania informacji na stronie BIP ZUT

Lp. Nazwa jednostki Imię i nazwisko
1 Pion Rektora Monika Łukaszewska
2 Dział Kształcenia  Joanna Witkowska, Justyna Żuk-Błaszyk, Agata Bruska, Katarzyna Stawna, Hanna Zielińska
3 Dział Wynalazczości Renata Zawadzka
4 Wydawnictwo Uczelniane Renata Kajrys
5 Biblioteka Główna Anna Gryta
6 RCIiTT Magdalena Ostrowska
7 Dział Nauki Mariola Wachelko
8 Dział ds. Studenckich Alicja Kacprzak, Anna Jasińska
9 Dział Organizacyjno-Prawny Anna Kruszakin
10 Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych Aneta Winnicka
11 Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi Adrianna Gudzowska
12 Ośrodek Szkol.-Bad. w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Beata Kielczyk
13 ACI Mieszko Król
14 Dział Administracyjno-Gospodarczy Joanna Gęślowska
15 Dział Techniczny Anna Marel
16 Dział Socjalny Joanna Siołkowska-Duda
17 Dział Zamówień Publicznych Monika Stepczyńska
18 Kancelaria Główna Małgorzta Poniecka
19 Dział Ekonomiczny  Joanna Krzyżak
20 WBiHZ  Zdzisław Pańczak
21 WBiA Michał Turbo
22 WEk Dawid Dawidowicz
23 WE Justyna Jończyk
24 WI  
25 WIMiM Magdalena Urbaniak
26 WKŚiR Maria Sus
27 WNoŻiR Patryk Tarnowski
28 WTMiT Remigiusz Iwańkowicz
29 WTiICh Karolina Kaniuk, Remigiusz Czernik
30 Studium Matematyki Stanisław Ewert-Krzemieniewski
31 Studium Kultury Iwona Charkiewicz
32 Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych Artur Zoller
33 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Agnieszka Parol
34 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Andrzej Pauszek