Matlab

Uczelnia jest w posiadaniu dwóch licencji na oprogramowanie Matlab.

Pierwsza – Matlab Classroom – dedykowana jest do działalności związanej z dydaktyką – nie może być wykorzystywana do celów naukowo-badawczych. Z licencji tej mogą korzystać pracownicy i studenci ZUT. Serwer licencji dostępny jest ze wszystkich sieci przewodowych, bezprzewodowych. W ramach tej licencji dostępne są następujące moduły (toolboxy):

 • MATLAB
 • Simulink
 • Control System Toolbox
 • Curve Fitting Toolbox
 • Fuzzy Logic Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • MATLAB Coder
 • Neural Network Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Partial Differential Equation Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • Simulink Coder
 • Simulink Desktop Real-Time
 • Statistics and Machine Learning Toolbox
 • Symbolic Math Toolbox

Druga – Matlab Academic – dedykowana jest dla działalności naukowo-badawczej. Z licencji tej mogą korzystać pracownicy i studenci ZUT prowadzący prace naukowo-badawcze. Serwer licencji dostępny jest ze wszystkich sieci przewodowych, bezprzewodowych. W ramach tej licencji dostępne są następujące moduły (toolboxy):

 •  MATLAB
 • Simulink
 • Control System Toolbox
 • DSP System Toolbox
 • Instrument Control Toolbox
 • MATLAB Coder
 • MATLAB Compiler
 • MATLAB Compiler SDK
 • MATLAB® C/C++ Math Library (Transitioned) 
 • Neural Network Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Partial Differential Equation Toolbox
 • Robust Control Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • Simulink Coder
 • Simulink Control Design

Instalator najnowszej wersji Matlab 2017a:

 • Windows (7SP1,  8, 8.1, 10 64 bit) – iso1 (ZUT, 0) , iso2 (ZUT, 0)
 • MacOS (10.10, 10.11, 10.12) – dmg (ZUT, 0)
 • Linux (RHEL 6&7, SLED12, Debian 8.x) – iso1 (ZUT, 0) , iso2 (ZUT, 0)

 

Plik licencji oraz klucz FIK dla wersji Classroom:  license.dat (Windows), license.dat (Linux, Mac), FIK (ZUT, 47)

Plik licencji oraz klucz FIK dla wersji Academic: license.dat (Windows), license.dat (Linux, Mac), FIK (ZUT, 71)

Starsze wersje oprogramowania